cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Czwartek, 14 lipca 2016

W związku z tym, iż w 2016 r. dzień 31 lipca przypada w niedzielę, zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016 r. będą przyjmowane do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie (do tej daty lekarze mogą również składać wymagane dokumenty do właściwego wojewody).


Poniedziałek, 4 lipca 2016

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że z dniem 2 lipca 2016 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.), regulujące m.in. zasady organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). Przystępowanie do kolejnych egzaminów będzie następować zgodnie z nowymi przepisami. CEM zachęca więc do monitorowania procesu legislacyjnego w tym zakresie. O wejściu w życie nowych przepisów CEM będzie informowało w następnych komunikatach.


Piątek, 10 czerwca 2016

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, za pomocą którego następuje zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Ponadto osoba zamierzająca złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinna wcześniej uzyskać potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego dokonuje wojewoda. Procedury związane z tym potwierdzeniem mogą trwać ok. 3 tygodni. Tak więc, diagności laboratoryjni i farmaceuci zainteresowani składaniem ww. egzaminów w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu przed upływem terminu, tj. 15 lipca 2016 r. dla Diagnostów Laboratoryjnych i 31 lipca 2016 r. dla Farmaceutów.


Środa, 25 maja 2016

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 27 maja 2016 roku Centrum Egzaminów Medycznych nie będzie funkcjonowało.


Środa, 27 kwietnia 2016

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).


Piątek, 22 kwietnia 2016

Uprzejmie informujemy że od 22 kwietnia 2016 została przywrócona możliwość składania elektronicznych wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Procedura składania wniosków pozostała na dotychczasowych zasadach.


Poniedziałek, 21 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 2 września 2016 r., natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - w sobotę 17 września 2016 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 czerwca br.


Starsze komunikaty