cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Czwartek, 22 września 2016

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2016 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 5933 osób, uzyskując średnio 130,5 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 176 a minimalny 54 punkty. Siedemset sześćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Wtorek, 6 września 2016

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2016 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1375 osób, uzyskując średnio 124,9 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 172 a minimalny 51 punktów. Dwustu osiemdziesięciu sześciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Piątek, 2 września 2016

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 2 września 2016 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


Czwartek, 14 lipca 2016

W związku z tym, iż w 2016 r. dzień 31 lipca przypada w niedzielę, zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016 r. będą przyjmowane do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie (do tej daty lekarze mogą również składać wymagane dokumenty do właściwego wojewody).


Poniedziałek, 4 lipca 2016

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że z dniem 2 lipca 2016 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.), regulujące m.in. zasady organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). Przystępowanie do kolejnych egzaminów będzie następować zgodnie z nowymi przepisami. CEM zachęca więc do monitorowania procesu legislacyjnego w tym zakresie. O wejściu w życie nowych przepisów CEM będzie informowało w następnych komunikatach.


Piątek, 10 czerwca 2016

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, za pomocą którego następuje zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Ponadto osoba zamierzająca złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinna wcześniej uzyskać potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego dokonuje wojewoda. Procedury związane z tym potwierdzeniem mogą trwać ok. 3 tygodni. Tak więc, diagności laboratoryjni i farmaceuci zainteresowani składaniem ww. egzaminów w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu przed upływem terminu, tj. 15 lipca 2016 r. dla Diagnostów Laboratoryjnych i 31 lipca 2016 r. dla Farmaceutów.


Środa, 25 maja 2016

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 27 maja 2016 roku Centrum Egzaminów Medycznych nie będzie funkcjonowało.


Starsze komunikaty