cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji jesiennej 2019 r.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są przekazywane za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz. testowego
Alergologia 18.11.2019
Anestezjologia i intensywna terapia 05.10.2019
Angiologia  27.11.2019
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 30.10.2019
Chirurgia dziecięca 03.10.2019
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 22.11.2019
Chirurgia ogólna 23.10.2019
Chirurgia onkologiczna  29.10.2019
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 28.10.2019
Chirurgia szczękowo-twarzowa 28.10.2019
Choroby płuc 01.10.2019
Choroby płuc dzieci brak testu
Choroby wewnętrzne 16.10.2019
Choroby zakaźne 25.11.2019
Dermatologia i wenerologia 23.10.2019
Diabetologia  07.10.2019
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 07.11.2019
Endokrynologia ginek. i rozrodczość 19.11.2019
Endokrynologia i diabetologia dziecięca 15.11.2019
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 10.10.2019
Gastroenterologia dziecięca brak testu
Genetyka kliniczna
Geriatria 13.11.2019
Ginekologia onkologiczna 04.10.2019
Hematologia  08.11.2019
Hipertensjologia 26.11.2019
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia
Kardiologia 25.10.2019
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 06.11.2019
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa 18.11.2019
Medycyna rodzinna 24.10.2019
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia 
Nefrologia dziecięca
Neonatologia 14.11.2019
Neurochirurgia 24.10.2019
Neurologia 28.10.2019
Neurologia dziecięca 25.11.2019
Neuropatologia
Okulistyka  08.11.2019
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 04.11.2019
Ortodoncja 11.10.2019
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 12.10.2019
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  22.10.2019
Pediatria 21.10.2019
Pediatria metaboliczna
Perinatologia
Periodontologia 14.10.2019
Położnictwo i ginekologia 05.10.2019
Protetyka stomatologiczna 20.11.2019
Psychiatria  18.10.2019
Psychiatria dzieci i młodzieży 16.10.2019
Radiologia i diagnostyka obrazowa 26.10.2019
Radioterapia onkologiczna 12.11.2019
Rehabilitacja medyczna 21.10.2019
Reumatologia  05.11.2019
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 09.10.2019
Stomatologia zachow. z endodoncją 28.11.2019
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne