cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Opłaty za sporządzenie kopii i odpisów dokumentów

Interesanci Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi mają prawo uzyskać kserokopie oraz wydruki dokumentów za odpłatnością.
Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie pobierania opłat za sporządzenie kopii i odpisów dokumentów oraz ich uwierzytelniania.


Za wykonanie kserokopii lub wydruku dokumentów, pobiera się opłaty w następującej wysokości:

  1. kserokopia lub wydruk strony A4 jednostronnie (czarno-biały) - 0,50 zł,
  2. kserokopia lub wydruk strony A4 dwustronnie (czarno-biały) - 0,70 zł,
  3. kserokopia lub wydruk strony A3 jednostronnie (czarno-biały) - 0,80 zł,
  4. kserokopia lub wydruk strony A3 dwustronnie (czarno-biały) - 1,20 zł,
  5. kserokopia lub wydruk strony A4 jednostronnie (kolor) - 1,60 zł,
  6. kserokopia lub wydruk strony A4 dwustronnie (kolor) - 2,20 zł,
  7. kserokopia lub wydruk strony A3 jednostronnie (kolor) - 2,50 zł,
  8. kserokopia lub wydruk strony A3 dwustronnie (kolor) - 3,30 zł,

Nr rach. bank.: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/ŁódźDodatkowo, za dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem należy przelać 5,00 zł za stronę na poniższe konto:

Nr rach. bank.: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016


Po uiszczeniu opłaty należy przesłać do CEM potwierdzenie przelewu.


Na wniosek zdającego Dyrektor CEM będzie wydawał odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LEK oraz – w przypadku błędów - dokonywał korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/Łódź.. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.