cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (LDEW)

Zgłoszenie do egzaminu następuje za pomocą wniosku elektronicznego, generowanego na stronie internetowej CEM. Terminy zgłoszeń do egzaminu są następujące:
w przypadku LEW/LDEW odbywającego się w sesji wiosennej czyli w okresie 15 maj - 15 czerwiec wnioski należy złożyć do dnia 28 lutego,
w przypadku LEW/LDEW odbywającego się w sesji jesiennej czyli w okresie 15 październik - 15 listopad wnioski należy złożyć do dnia 31 lipca.


CEM zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu LEW/LDEW i nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu. Informacja ta widoczna będzie również po zalogowaniu przy złożonym wniosku.


Zgłoszenie do LEW/LDEW jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 700 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy CEM wygenerowany po złożeniu wniosku.

W tytule wpłaty należy wpisać imię oraz nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin oraz określić sesję egzaminacyjną, w której osoba składa wniosek.

Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (Dz. U. poz. 341).


W celu złożenia wniosku zgłoszeniowego do LEW/LDEW należy:

Logowanie do LEW/LDEW:
Login:
Hasło:

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeżeli nie posiadasz konta musisz się zarejestrować.

Jeżeli nie pamiętasz hasła lub loginu.


W przypadku wystąpienia innych pytań dotyczących egzaminu LEW/LDEW należy kontaktować się pod numerem telefonu 42-272-20-34, w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lew@cem.edu.pl.