cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Opłaty za sporządzenie kopii i odpisów dokumentów

Interesanci Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi mają prawo uzyskać kserokopie oraz wydruki dokumentów za odpłatnością.
Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie pobierania opłat za sporządzenie kopii i odpisów dokumentów oraz ich uwierzytelniania.


Za wykonanie kserokopii lub wydruku dokumentów, pobiera się opłaty w następującej wysokości:

  1. kserokopia lub wydruk strony A4 jednostronnie (czarno-biały) - 0,50 zł,
  2. kserokopia lub wydruk strony A4 dwustronnie (czarno-biały) - 0,70 zł,
  3. kserokopia lub wydruk strony A3 jednostronnie (czarno-biały) - 0,80 zł,
  4. kserokopia lub wydruk strony A3 dwustronnie (czarno-biały) - 1,20 zł,
  5. kserokopia lub wydruk strony A4 jednostronnie (kolor) - 1,60 zł,
  6. kserokopia lub wydruk strony A4 dwustronnie (kolor) - 2,20 zł,
  7. kserokopia lub wydruk strony A3 jednostronnie (kolor) - 2,50 zł,
  8. kserokopia lub wydruk strony A3 dwustronnie (kolor) - 3,30 zł,

Nr rach. bank.: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/ŁódźDodatkowo, za dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem należy przelać 5,00 zł za stronę na poniższe konto Urzędu Miasta Łodzi:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna :
Nr rach. bank.: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073Ponowne przesłanie nieodebranego świadectwa LEK lub LDEK, następuje na wniosek zdającego. Dyrektor CEM dokonuje poboru opłaty z tytułu kosztów ponownego przesłania nieodebranego świadectwa LEK lub LDEK. Opłata w wysokości 15 zł powinna być uiszczana przelewem bankowym na rachunek numer: 65 1010 0068 7900 9001 2345 9901.


Na wniosek zdającego Dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LEK oraz – w przypadku błędów - dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 30 1010 0068 7900 9501 2345 9995, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.


Na wniosek zdającego Dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LDEK oraz – w przypadku błędów - dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 46 1010 0068 7900 9701 2345 9997, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.


Na wniosek lekarza, który złożył PES, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu – a w przypadku błędu – dokonuje korekty dyplomu PES. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 22 1010 0068 7900 9401 2345 9994, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM.


Na wniosek diagnosty laboratoryjnego, który złożył PESDL, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESDL. Opłata wynosi 50 zł i wnosi się ją na rachunek bankowy: 06 1010 0068 7900 9201 2345 9992, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta jest wynikiem błędu CEM.


Na wniosek farmaceuty, który złożył PESF, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESF. Opłata wynosi 50 zł i wnosi się ją na rachunek bankowy: 95 1010 0068 7900 9101 2345 9991, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta jest wynikiem błędu CEM.


Na wniosek osoby, która złożyła PESOZ, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESOZ. Opłata wynosi 50 zł i wnosi się ją na rachunek bankowy: 14 1010 0068 7900 9301 2345 9993, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta jest wynikiem błędu CEM.


Na wniosek fizjoterapeuty, który złożył PESFZ, Dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESFZ. Opłata wynosi 50 zł i wnosi się ją na rachunek bankowy: 62 1010 0068 7900 9901 2345 9999, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta jest wynikiem błędu CEM.


Po uiszczeniu opłaty należy przesłać do CEM potwierdzenie przelewu.


Wszystkie wzory i wnioski dokumentów znajdują się w menu poszczególnych egzaminów w zakładce "druki do pobrania".