cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)

Uwaga: Zgłoszenie do LEK i LDEK przeprowadzanych po dniu 1 maja 2017 r. będzie następować na innych zasadach.


Zgłoszenie będzie następowało wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne będzie założenia konta w tym systemie. Czynność ta będzie dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Szczegóły tej procedury opisuje instrukcja przygotowana przez CSIOZ. Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Będzie można to zrobić we właściwej miejscowo okręgowej izbie lekarskiej. Do LEK/LDEK będą mogli przystąpić lekarze/lekarze dentyści. Nie będą więc mogli składać tych egzaminów studenci.


Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK zasadniczo składa się (za pomocą SMK) do dnia:

Wyjątkowo do LEK i LDEK, które będą odbywać się we wrześniu 2017 r., zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia

30 czerwca 2017 r.W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 22 597 09 21, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.


W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LEK/LDEK, prosimy zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.