cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
1. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PES.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PES.
3. Wzór wniosku o wystawienie zaświadczania o ocenach z PES.
4. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PES.
5. Wzór wniosku do Dyrektora CEM o uznanie egzaminu europejskiego za równoważny z PES.