cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Piątek, 29 kwietnia 2022

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 2 maja 2022 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.Piątek, 8 kwietnia 2022

Informacja o terminach dla zdających egzaminy LEW, LDEW i FEW w sesji wiosennej 2022 r. :
Lekarski Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się 1 czerwca 2022 r. ( środa )
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się 28 maja 2022 r. ( sobota )
Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się 20 maja 2022 r. ( piątek ).


Środa, 6 kwietnia 2022

Informacja o terminach dla zdających egzaminy LDEK i LEK w sesji jesiennej 2022 r.:
egzamin LDEK odbędzie się 6 września 2022 r., egzamin LEK odbędzie się 24 września 2022 r.


Czwartek, 10 marca 2022

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 8013 osób, uzyskując średnio 165,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 50 punktów. Dwustu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Środa, 9 marca 2022

W związku z licznymi wnioskami w sprawie zmiany klucza poprawnych odpowiedzi do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który odbył się w dniu 19 lutego 2022 r., Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że zwróciło się do ekspertów we właściwych dziedzinach o weryfikację wskazań poprawnych odpowiedzi. Eksperci po ponownej analizie pytań i wariantów odpowiedzi wskazali następujące prawidłowe odpowiedzi:

pytanie 41 – odpowiedź - B
pytanie 56 – odpowiedź - E
pytanie 60 – odpowiedź - B
pytanie 66 – odpowiedź - C
pytanie 166 – odpowiedź - C
pytanie 171 – odpowiedź - B
pytanie 173 – odpowiedź - D

Takie też odpowiedzi zostaną wprowadzone do klucza poprawnych odpowiedzi. Następnie CEM dokona ponownego przeliczenia wyników egzaminu i niezwłocznie zamieści je w SMK. O sprawie zostaną poinformowane też organy prowadzące postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego. CEM wyda świadectwa LEK z uwzględnieniem wyników ustalonych po rewizji klucza poprawnych odpowiedzi.
Za powstałe utrudnienia CEM przeprasza.


Piątek, 4 marca 2022

W związku z licznymi wystąpieniami, kierowanymi do Centrum Egzaminów Medyczny (CEM), w sprawie wskazania prawidłowych odpowiedzi do kilku pytań wykorzystanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który odbył się w dniu 19 lutego 2022 r., CEM informuje, że ponownie sprawdzi, czy poprawnie został skonstruowany klucz odpowiedzi, tj. czy zostały w nim podane odpowiedzi wskazane przez autorów pytań, ich recenzentów oraz ekspertów wybierających pytania z bazy pytań.

Jednocześnie CEM wyjaśnia, że zasady pozyskiwania pytań oraz ich włączania do testu są szeroko opisane m.in. w zarządzeniu NR 10/2021 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie postępowania z pytaniami i innymi materiałami egzaminacyjnymi, wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzania egzaminów medycznych. Zgodnie z nim, w celu pozyskania pytań testowych, Dyrektor CEM zwraca się do autorów o opracowanie pytań z danej dziedziny. Autorom są przekazywane wytyczne określające warunki, jakie powinny spełniać pytania testowe. Autorzy podają m.in. prawidłową odpowiedź. Po otrzymaniu pytań testowych od autora CEM przekazuje je do recenzji recenzentom. Recenzenci dokonują wielopłaszczyznowej oceny pytania, zarówno pod kątem poprawności merytorycznej, jak i metodycznej i konstrukcyjnej. Mogą też wskazać poprawną odpowiedź, inną niż podana przez autora. Pytania testowe, które zostały przyjęte przez recenzenta stanowią materiał do konstrukcji testów.

W przypadku pytań pochodzących z upublicznionej bazy pytań, Dyrektor CEM zwraca się do ekspertów z poszczególnych dziedzin o dokonanie wyboru pytań. Wybór taki jest dokumentowany protokołem, w którym ekspert wskazuje numer wybranego pytania według numeracji nadanej przez CEM w bazie pytań oraz określa prawidłową odpowiedź. Na podstawie tak sporządzonych protokołów CEM włącza do testu wybrane pytania.

Następnie sporządzona jest książeczka testowa, która podlega korekcie edycyjnej i technicznej.

Na podstawie tak pozyskanych informacji i protokołów CEM sporządza klucz poprawnych odpowiedzi (zgodnie ze wskazaniami autorów, recenzentów i ekspertów wybierających pytania z bazy).

Po egzaminie i wczytaniu kart odpowiedzi, a przed ustaleniem wyników poszczególnych zdających, CEM za pośrednictwem Komisji ds. zastrzeżeń ponownie dokonuje weryfikacji klucza odpowiedzi. Uwzględnia w tym zakresie dane statystyczne uzyskane z wczytanych kart. W analizowanej sprawie proces taki także został przeprowadzony. Klucz poprawnych odpowiedzi został więc sprawdzony zarówno na etapie przygotowywania testu, jak i już po przeprowadzonym egzaminie.


Poniedziałek, 28 lutego 2022

W związku z niefunkcjonowaniem systemu teleinformatycznego CEM w dniach 24-26 lutego 2022 r. uprzejmie informujemy, że składanie wniosków zgłoszeniowych do LEW, LDEW i FEW będzie możliwe do dnia 03.03.2022 r. do godziny 00:00.


Starsze komunikaty