cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Komunikat dotyczący unieważnienia 4 zadań testowych

Komisja Egzaminacyjna Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego po zapoznaniu się z zastrzeżeniami zdających i zasięgnięciu opinii odpowiednich konsultantów krajowych postanowiła anulować 4 pytania egzaminacyjne:

Pytanie 2 (wersja I) odpowiadające pytaniu 31 (wersja II) unieważniono z powodu błędnego wydruku nazwy preparatu - zamiast "wodorotlenku wapnia" jest "wodorotlenku glinu",

Pytanie 86 (wersja I) odpowiadające pytaniu 88 (wersja II) unieważniono z powodu braku wśród dystraktorów właściwego określenia opisującego jedną z cech guza mieszanego,

Pytanie 100 (wersja I) odpowiadające pytaniu 103 (wersja II) unieważniono ze względu na brak jednoznacznej odpowiedzi,

Pytanie 133 (wersja I) odpowiadające pytaniu 119 (wersja II) unieważniono ze względu na rozbieżność informacji w zalecanych do LDEP-u podręcznikach.