cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Komunikat dotyczący unieważnienia 2 zadań testowych

Komisja Egzaminacyjna Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w dniu 13 lutego 2011 roku rozpatrzyła 107 zastrzeżeń złożonych do 37 zadań testowych. Komisja podjęła decyzję o unieważnieniu zadania testowego nr 110 w wersji I-ej, któremu odpowiada pytanie 109 w wersji II-ej, ze względu na błąd literowy w jednej z odpowiedzi mogący mieć wpływ na wybór odpowiedzi poprawnej oraz zadanie 123 w wersji I-ej, któremu odpowiada zadanie 134 w wersji II-ej ze względu na brak informacji w treści zadania niezbędnej do udzielenia odpowiedzi. Limit punktów wymaganych do zaliczenia testu wynosi 111.