cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Państwowy - wiosna 2009 r.

Komunikat dotycz±cy unieważnienia 1 zadania testowego

Komisja Egzaminacyjna Lekarskiego Egzaminu Państwowego w dniu 1 marca 2009 roku, po rozpatrzeniu zastrzeżeń złożonych przez zdających i po zasięgnięciu opinii Konsultantów Krajowych w odpowiednich dziedzinach lekarskich, podjęła decyzję o unieważnieniu:

zadania nr 49 (wersja I), które odpowiada pytaniu 48 (wersja II), ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie jednej z możliwych odpowiedzi

Komisja nie znalazła podstaw do uznania pozostałych zastrzeżeń. W związku z powyższym limit wymagany dla zaliczenia Lekarskiego Egzminu Państwowego wynosi 112 punktów.