cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Komunikat dotyczący unieważnienia 2 zadań testowych

Komisja Egzaminacyjna Lekarskiego Egzaminu Państwowego po zapoznaniu się z zastrzeżeniami zdających i zasięgnięciu opinii odpowiednich konsultantów krajowych postanowiła anulować 2 pytania egzaminacyjne:
nr 164 (wersja I), które odpowiada pytaniu 173 (wersja II),
nr 169 (wersja I), które odpowiada pytaniu 168 (wersja II),

Zadanie 164 dotyczyło okreleń odnoszących się do rozwarstwienia aorty piersiowej. Zostało anulowane ze względu na niejasne sformułowanie dystraktorów.

Zadanie 169 dotyczyło rozpoznania i leczenia stanu przedrzucawkowego. Zostało anulowane ze względu na uzasadnione wątpliwości dotyczące wyboru prawidłowej odpowiedzi.