cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Państwowy - wiosna 2011 r.

Komunikat dotyczący unieważnienia 2 zadań testowych

Komisja Egzaminacyjna Lekarskiego Egzaminu Państwowego w dniu 27 lutego 2011 roku, po rozpatrzeniu zastrzeżeń złożonych przez zdających i po zasięgnięciu opinii Konsultantów Krajowych w odpowiednich dziedzinach lekarskich, podjęła decyzję o unieważnieniu:

zadania nr 165 (wersja I), które odpowiada pytaniu 168 (wersja II), ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej poprawnej odpowiedzi oraz

zadania nr 182 (wersja I), które odpowiada pytaniu 183 (wersja II), ze względu brak możliwości udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Komisja nie znalazła podstaw do uznania pozostałych zastrzeżeń. W związku z powyższym limit wymagany dla zaliczenia Lekarskiego Egzminu Państwowego wynosi 111 punktów.