cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Wtorek, 4 stycznia 2022

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 7 styczeń 2022 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.Poniedziałek, 3 stycznia 2022

Komunikat Dyrektora CEM: Dyrektor CEM, działając na podstawie art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97), zawiadamia, że po wpłynięciu wniosku o unieważnienie egzaminu testowego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w dziedzinie farmacji aptecznej, który odbył się w sesji jesiennej 2021 r., podjął rozstrzygnięcie o odmowie unieważnienia tego egzaminu.


Środa, 27 października 2021

Informacja na temat składania wniosków zgłoszeniowych do LEK w terminie lutowym 2022 r.


Piątek, 22 października 2021

W związku z panującą pandemią COVID-19, CEM, po ustaleniach z Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych, zwraca się, by zdający egzaminy ustne w tej dziedzinie nie przybywali na nie z osobami towarzyszącymi. Ponadto zwraca się o rozważenie, czy podczas egzaminu ustnego niezbędny jest udział kierownika specjalizacji i w związku z tym jego przybycie na ten egzamin.


Wtorek, 12 października 2021

Informacja dotycząca świadectw po zdanym egzaminie LEK / LDEK.


Piątek, 24 września 2021

Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów PES w sesji jesiennej 2021 r.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do PES zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
2. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
3. gumkę
4. długopis do podpisania się na liście zdających


Środa, 22 września 2021

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 7375 osób (dwie osoby zostały zdyskwalifikowane), uzyskując średnio 161,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 0 punktów. Stu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 195 - 5 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Starsze komunikaty