cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny - rejestracja nowego lekarza w Centrum Egzaminów Medycznych
Pola oznaczone (*) są obowiązkowe
Proponowany login *:
Hasło (co najmniej 9 znaków w tym choć jedna: duża i mała litera, cyfra, znak specjalny)*:
Powtórz hasło*:
stopień/tytuł naukowy:
Imię*:
Imię w dopełniaczu*:
Drugie Imię:
Nazwisko*:
Nazwisko w dopełniaczu*:
PESEL(lub "brak")*:
W przypadku braku PESEL-u dokument potwierdzający tożsamość (nazwa, nr dokumentu, kraj wydania):
Płeć*:
Data urodzenia*:
Miejsce urodzenia, miejscowość - (jeżeli poza Polską, należy podać dodatkowo w nawiasie nazwę kraju)*:
Obywatelstwo*:
Miejsce zamieszkania:*
Ulica*:
Numer domu*:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyższy):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ukończona uczelnia
Nazwa*:
Data wystawienia dyplomu*:
Numer dyplomu*:
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
Numer*:
Data wystawienia*:
Wystawca*:
Przynależność do OIL*:
Telefon kontaktowy:*
e-mail:*
Powtórz e-mail:*
Posiadane specjalizacje
Stopień (II stopień jest równoważny z tytułem specjalisty):
Specjalność:
dodaj
potwierdzam poprawność wprowadzonych danych: