cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Wniosek autora/recenzenta zadań testowych o nawiązanie współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych.
Pola oznaczone (*) są obowiązkowe
Proponowany rodzaj współpracy:*
Proponowany login :
stopień/tytuł naukowy:*
Imię*:
Nazwisko*:
Imię w narzędniku:*
Nazwisko w narzędniku:*
PESEL*:
Płeć*:
Telefon komórkowy (do odbioru SMS z systemu):*
Telefon kontaktowy:
e-mail:*
Nr rachunku bankowego:*          PL  -   - 
Miejsce zamieszkania:*
Ulica*:
Numer domu*:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Kraj:
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyższy):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Numer domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Adres pracodawcy
Nazwa instytucji:
Ulica:
Numer domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Adres urzędu skarbowego*
Nazwa US:*
Ulica:*
Numer domu:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Zakres współpracy*
Do podjęcia współpracy przy opracowywaniu zadań na potrzeby egzaminów specjalizacyjnych wymagane jest posiadanie specjalizacji w tej dziedzinie lub w wyjątkowych przypadkach w dziedzinie pokrewnej. W przypadku LEP/LDEP posiadanie tytułu specjalisty nie jest obligatoryjne, prosimy jednak o wskazanie faktu posiadania specjalizacji związanej z zakresem opracowywanych zadań na LEP/LDEP.
Przeznaczenie:*
Specjalność/Zakres współpracy:*
Specjalność posiadana - dotyczy tylko LEP/LDEP (jeżeli inna niż wybrana powyżej z listy):
Data dyplomu specjalizacyjnego:*
Numer dyplomu specjalizacyjnego:*
Podmiot wydający dyplom specjalizacyjny:*
dodaj
potwierdzam poprawność wprowadzonych danych: