cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Wyniki egzaminu TES z dnia 18.12.2004 dostępne są w na tej stronie.


Na stronie z wynikami Lekarskiego Egzaminu Państwowego dodaliśmy dla osób zdających z listy stażystów informację o ilości prawidłowych odpowiedzi z podziałem na kategorie.

Zgodnie z informacją przekazaną 16.11.2004 przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą interpretacji obowiązujących przepisów, próg zaliczenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (56% maksymalnej liczby punktów) nie obowiązuje w przypadku lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu. W związku z tym, wszyscy ci lekarze otrzymają z CEM zaświadczenie o uzyskanym wyniku LEP niezależnie od przekroczenia wspomnianego progu.

Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2081 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 147.9 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 182, a minimalny 64 punkty. Trzydziestu ośmiu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów.
Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.
Wśród 807 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 129.3 punkty (minimum - 66, a maksimum 170). Przygotowaliśmy też bardziej szczegółowe analizy wyników.


Na naszych stronach umieściliśmy Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, który szczegółowo reguluje sposób przeprowadzenia tych egzaminów.

Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Z komunikatu tego wynika jednoznacznie, iż lekarze zamierzający przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji podstawowej powinni przystąpić do egzaminu LEP. W tym celu należy się zgłosić z odpowiednim wnioskiem do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego do dnia 12.10.2004 r.

Wykaz podręczników pomocnych w przygotowaniu się do LEP został uzupełniony o podręczniki z zakresu ginegologii i położnictwa (oraz nową pozycję z zakresu orzecznictwa).


Uwaga lekarze zamierzający przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji podstawowych!
Testowy egzamin kwalifikacyjny TEM zostanie zastąpiony przez LEP. W związku z tym osoby zainteresowane będą zobowiązane zgłosić się do odpowiedniego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego z wnioskiem o przystąpienie do LEPu. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie o specjalizacjach lekarza i lekarza dentysty, które określi odpowiednie terminy. Prosimy wszystkich zaineresowanych o śledzenie informacji na ten temat na naszych stronach.


Uwaga! W związku ze zmianą siedziby CEM uległy zmianie numery naszych telefonów. Podstawowe nowe numery to 42 2722030 oraz 42 2722031 (faks). Szczegółową listę numerów umieścimy na naszej stronie dostępnej w menu 'Kontakty'. Przepraszamy Państwa za związane z tym niedogodności.

Wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEP proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony Ramowym Programem Stażu (zgodnie z paragrafem 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa).


Na naszych stronach umieściliśmy pierwsze informacje o Lekarskim Egzaminie Państwowym (LEP). Dostępne są też wybrane zadania testowe z ostatniego egzaminu kwalifikacyjnego TEM.


Informacja Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie trybu postępowania w celu przystąpienia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Na naszej stronie dostępne są zapisy EKG z testu na egzaminie specjalizacyjnym z kardiologii, który odbył się 14.10.2003 r.

Na tej stronie zamieściliśmy listę adresową do Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego